Fysioterapi

38 11 83 00

Fysioterapi

Fysioterapi omfatter både behandling, opptrening og rehabilitering.

Behandlingen består bla. av øvelser, veiledning, uttøying, slynge og stabilitetstrening, bløtvevsbehandling og spesifikk leddmobilisering.

En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter eller og/eller nedsatt funksjon i nerve-, muskel- og skjelettsystemet. Behandlingen er basert på en grundig undersøkelse av bevegelsesapparatet med mål for å forbedre, gjenvinne eller holde ved like funksjon.

Vi har fysioterapeuter med og uten avtale om trygderefusjon. Vi tar imot alle type pasienter,  med og uten henvisning fra lege, pasienter med helseforsikring eller bedriftsavtale. Fysioterapeutene og kiropraktor jobber tett sammen.

Det er ikke lengre nødvendig med henvisning fra lege for å få refusjon hos fysioterapeut.

les mer om fysioterapi på norsk fysioterapeutforbund sine hjemmesider
ARILD MARTIN TONSTAD
ARILD MARTIN TONSTADFysioterapeut
47 48 24 93
MAYLINN MOBERG PEERSEN
MAYLINN MOBERG PEERSENFysioterapeut
47 48 24 94
LASSE RUGLAND
LASSE RUGLANDFysioterapeut
45 85 15 14
PER OLAV MOBERG PEERSEN (For tiden i permisjon)
PER OLAV MOBERG PEERSEN (For tiden i permisjon)Fysioterapeut
MAGNUS ASK MIKKELSEN
MAGNUS ASK MIKKELSENFysioterapeut
47 48 24 95