Fysioterapi 2018-01-03T07:45:51+00:00

Fysioterapi

38 11 83 00

Fysioterapi

Fysioterapi omfatter både behandling, opptrening og rehabilitering.

Behandlingen består av øvelser, veiledning, uttøying, slynge og stabilitetstrening, bløtvevsbehandling og spesifikk leddmobilisering.

En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter eller og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandlingen er basert på en grundig undersøkelse av bevegelsesapparatet med mål for å forbedre, gjenvinne eller holde ved like funksjon.

Vi har fysioterapeuter med og uten avtale om trygderefusjon. Vi tar imot alle type pasienter,  med og uten henvisning fra lege, pasienter med helseforsikring eller bedriftsavtale. Fysioterapeutene samarbeider tett med våre kiropraktorer.

ARILD MARTIN TONSTAD
ARILD MARTIN TONSTADFysioterapeut
47 48 24 93
LASSE RUGLAND
LASSE RUGLANDFysioterapeut
959 222 81
PER OLAV MOBERG PEERSEN
PER OLAV MOBERG PEERSENFysioterapeut
47 48 24 94
MAGNUS ASK MIKKELSEN
MAGNUS ASK MIKKELSENFysioterapeut
47 48 24 95