Kiropraktikk 2017-12-06T06:58:26+00:00

Kiropraktikk

38 11 83 00

Kiropraktikk

Er en helseprofesjon som befatter seg med diagnostikk, behandling og forebygging av biomekaniske feilfunksjoner I bevegelsesapparatet samt vurderer effekten av dette på nervesystemet og individets generelle helsetilstand. Behandlingen baseres i stor grad på manuelle metoder.

– Norsk Kiropraktorforening 2013

Kiropraktorer er offentlig godkjent (autorisert) helsepersonell med selvstendig diagnose- og behandleransvar. Kiropraktorer fungerer som primærkontakter i førstelinjetjenesten med spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Som pasient kan du komme direkte til kiropraktor uten legehenvisning, og bli fulgt opp med utredning, behandling og forebygging av dine muskel- og skjelettplager.

Kiropraktorer kan:

 utføre undersøkelse og behandling med refusjon uten henvisning fra lege
 henvise pasienter videre til legespesialist, fysioterapi eller bildediagnostisk undersøkelse som røntgen, MR og CT
 sykemelde pasienter i opptil 12 uker

Behandling av kiropraktor omsettes ikke av noen av frikortordningene For mer info se: http://www.kiropraktikk.no/

JON SØVIK
JON SØVIKKiropraktor
47 48 24 92
TOR JAN
TOR JANKiropraktor
90 10 60 30