Gruppebehandling og Aktiv A grupper

38 11 83 00

Gruppebehandling

Fysioterapi omfatter både behandling, opptrening og rehabilitering. Gruppebehandling er en sentral del av fysioterapi og har dokumentert god effekt på mange omårder. Utover øvelsene man gjør i en gruppe lærer man av andre og vi snakker ofte om gruppedynamikken som er med på å løfte resultatene av hva man får til i en gruppe sammenliknet med individuell trening og behandling. Mange pasienter har en kombinasjon av individuell behandling og deltakelse i grupper.

AktivA grupper

Disse gruppene drives etter et bestemt opplegg som er utarbeidet internasjonalt for personer med slitasje/artrose i primært hofte og kneledd. Gruppene vil allikevel passe for mange andre med slitasje-relaterte problemer. Vi på klinikken har sertifiserte Aktiv A terapeuter som holder gruppene etter de retningslinjene som er lagt.

AktivA består av tre deler – et strukturert utdanningsprogram for fysioterapeuter, et kunnskapsbasert informasjons- og treningsopplegg for pasienter med kne- og/eller hofteartrose, og elektronisk registrering av data inn i en sentral database forankret ved Oslo Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling.

Ta kontakt med Maylinn eller Lasse hvis du er interessert i AktivA eller andre grupper.

Trykk her for å komme til Aktiv A sin hjemmeside i Norge
MAYLINN MOBERG PEERSEN
MAYLINN MOBERG PEERSENFysioterapeut
47 48 24 94
LASSE RUGLAND
LASSE RUGLANDFysioterapeut
45 85 15 14