Maylinn Moberg Peersen

47 48 24 94

Maylinn Moberg Peersen

Maylinn er autorisert fysioterapeut med utdannelse fra Århus i Danmark. Hun har i lengre tid jobbet med rehabilitering og opptrening i Birkenes og Lillesand Kommune. Hun har bred erfaring innenfor barne- og ungdomsfysioterapi og samarbeid mellom ulike instanser i kommunen. Hun har en spesiell intresse for muskel- og skjelettlidelser som ortopedi, idrett og aktivitetsskader, kvinnefysioterapi, barne- og ungdomsrelaterte utfordringer og kanskje spesielt psykomotorisk og psykosomatiske plager.

Hun holder for tiden på med videreutdanning på masternivå innenfor klinisk helsearbeid og sammensatte lidelser.

Maylinn jobber for tiden med refusjon, men vil jobbe helprivat fra nyttår.

Tlf/sms 47482494
Epost maylinn@ klinikkandoya.no

MAYLINN MOBERG PEERSEN
MAYLINN MOBERG PEERSENFysioterapi
47 48 24 94
FYSIOTERAPI