Manuellterapi

47 48 24 95
Online booking og tilgang til dine timer

Manuellterapi

Manuellterapi er en klinisk videreutdanning for fysioterapeuter innen muskel- og skjelettlidelser. Utdanningen gir en spesialisert kompetanse i utredning, behandling og forebygging av smerter, skader, sykdom og funksjonsplager i muskel- og skjelettapparatet.

Fysioterapeuter med denne videreutdanningen kalles manuellterapeuter, og har dessuten som eneste gruppe fysioterapeuter noen utvidete rettigheter.

Hos manuellterapeuten blir du som pasient, med dine spesielle behov, satt i sentrum, og du får ta del i beslutninger som søker å finne den beste tiltaksplanen for deg. Som ekspert på muskel- og skjelettplager har manuellterapeuten oppdatert kunnskap og en moderne og helhetlig sykdomsforståelse. Manuellterapeuten vurderer sammenhengene mellom dine kroppslige plager, ditt sosiale liv, dine personlige egenskaper, miljøfaktorer og psykologiske faktorer.

Etter en grundig utredning vil du alltid få gode forklaringer på mulige sammenhenger bak dine symptomer/plager. Manuellterapeuten har et bredt behandlingsrepertoar, men har også fokus på å veilede deg i hvordan du kan håndtere plagene på egen hånd, og gi alternativer for veien videre.

Manuellterapeuten kan også tilpasse og følge opp rehabiliteringen, og gi deg mestringsstrategier. Du vil få veiledning etter behov i hvordan du kan forebygge tilbakefall og hjelp til å håndtere svingninger i symptombildet.

Ved behov kan manuellterapeuten henvise pasientene videre til bildeutredning (røntgen, MRI, CT m.m.) eller til annen spesialist, samt sykemelde inntil 12 uker.

Les mer på Faggruppen for Manuellterapi (Norsk Fysioterapeutforbund) sin pasientbrosjyre

PER OLAV MOBERG PEERSEN
PER OLAV MOBERG PEERSENFysioterapeut / manuellterapeut
47 48 24 95
Online booking og tilgang til dine timer