Trykkbølge behandling

Trykkbølge behandling (ESWT) er et verktøy i fysikalsk behandling som brukes ved seneproblematikk og smertetilstander i muskel-/skjelettsystemet. Behandling består av å sende en rekke høyenergi-lydbølger inn i skadet vev. Dette medfører til mikroskopiske skader i vevet som vil restarte helingsprosessen og gi økt sirkulasjon og metabolisme. Over tid vil dette gi regenerasjon av vevet og mindre smerter.

Trykkbølge blir mest brukt på:

  • Tendinose i skulder

  • Trochanter tendinose (hofte)

  • Tennisalbue, eller golf albue

  • Jumpers knee og runners ’s knee

  • Akilles tendinose

  • Plantar fascitt (smerte under ben)

Først vil du få en grundig undersøkelse av kiropraktor eller fysioterapeut. Ut ifra dette vil vi se om du er en kandidat til trykkbølge behandling.
Behandlingen utføres 1 gang i uken . Man trenger som regel 3-5 behandlinger for å få maksimal effekt. I tillegg vil du få veiledning i forhold til øvelser.