Kiropraktikk

Online booking og tilgang til dine timer

Kiropraktikk

Er en helseprofesjon som befatter seg med diagnostikk, behandling og forebygging av biomekaniske feilfunksjoner I bevegelsesapparatet samt vurderer effekten av dette på nervesystemet og individets generelle helsetilstand. Behandlingen baseres i stor grad på manuelle metoder.

Kiropraktorer er offentlig godkjent (autorisert) helsepersonell med selvstendig diagnose- og behandleransvar. Kiropraktorer fungerer som primærkontakter i førstelinjetjenesten med spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Som pasient kan du komme direkte til kiropraktor uten legehenvisning og bli fulgt opp med utredning, behandling og forebygging av dine muskel- og skjelettplager.

Kiropraktorer kan:

– utføre undersøkelse og behandling med refusjon uten henvisning fra lege
– henvise pasienter videre til legespesialist eller bildediagnostisk undersøkelse som røntgen, MR og CT
– sykemelde pasienter i opptil 12 uker

Behandling av kiropraktor omfattes ikke av noen av frikortordningene som er hos lege og fysioterapeut

les mer om kiropraktikk hos norsk kiropraktorforening
ALEXANDER BERGMANN
ALEXANDER BERGMANNKiropraktor
47 48 24 92