Magnus Ask Mikkelsen

47 48 24 95

Fysioterapeut Magnus Ask Mikkelsen

Magnus er utdannet fysioterapeut ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Han har jobbet som privat fysioterapeut ved Klinikk Andøya siden 2014. Han begynte på klinikken etter å ha fullført turnusen sin i Søgne kommune og på kirurgisk og nevrologisk avdeling på Drammen sykehus. Han har bred erfaring innen behandling og rehabilitering av muskel- og skjelettlidelser for både barn og voksne og har blant annet arbeidet som fysioterapeut i Kristiansand kommune, barnefysioterapeut i Søgne kommune og i bedriftshelsetjenesten Falck Helse. 

Magnus har tilleggsutdanning innen ernæring og idrettsvitenskap fra Universitetet i Agder og Norges idrettshøgskole, og er spesielt interessert i idrettsskader. Han er også aktiv fotballspiller for Fløy Fotball og er en del av det medisinske apparatet i klubben.

Magnus jobber som privat fysioterapeut uten driftsavtale med kommunen, men har avtale med de aller fleste forsikringsselskaper. 

Tel/ sms:  47482495
E-mail: magnus @ klinikkandoya.no

MAGNUS ASK MIKKELSEN
MAGNUS ASK MIKKELSENFysioterapi
47482495
FYSIOTERAPI