Magnus Ask Mikkelsen 2017-12-04T16:13:15+00:00

Magnus Ask Mikkelsen

47 48 24 95

Fysioterapeut Magnus Ask Mikkelsen

Magnus utdannet seg til fysioterapeut på Høgskolen i Oslo og Akershus i 2013. Han har jobbet som privat fysioterapeut ved KlinikkAndøya siden 2014, etter å ha fullført turnusen sin i Søgne kommune og på kirurgisk og nevrologisk avdeling på Drammen sykehus. I tillegg har Magnus jobbet som barnefysioterapeut i Søgne kommune og i i bedriftshelsetjenesten Falck Helse.

Fortiden kombinerer han jobben ved Klinikk Andøya sammen med en stilling som fysioterapeut i Kristiansand kommune.

Magnus har tilleggsutdanning innen ernæring og idrett fra Universitetet i Agder og Norges idrettshø gskole, og er spesielt interessert i idrettsskader innen muskel og skjelettlidelser. Han er også aktiv fotballspiller for Fløy Fotball og er en del av det
medisinske apparatet i klubben.

Tel/ sms:  47482495
E-mail: magnus @ klinikkandoya.no

MAGNUS ASK MIKKELSEN
MAGNUS ASK MIKKELSENFysioterapi
47482495
FYSIOTERAPI